АКПП форд

FF1 — 4f27e (1.8 и 2.0L бензин)

FF2 — 4f27e (1.6 и 2.0 бензин), 6dct450 (2.0 дизель), cft23 — (1.6 диз)

FF3 — 6dct250 (1.6 и 2.0L бензин) 6dct450 (2.0L дизель)

Mondeo 1 — CD4E ( 2.0L бензин)

Mondeo 2 — CD4E ( 2.0 бензин)

Mondeo 3 — CD4E ( 2.0 бензин), 5f31j (2.5 бензин, 2.0 дизель)

Mondeo 4 — 6DCT450( 2.0 турбо бензин, 2.0 дизель), awf21( 2.3 бензин, 2.0 дизель)

Mondeo 5 — 6f35 (2.5 бензин и 2.0 турбо бензин)

S-max — awf21 (2.0 дизель, 2.3 бензин)

S-max ресталинг — 6dct450 (2.0 дизель, 2.0 турбо бензин)

Kuga 1 — 6dct450 (2.0 дизель), aw55 (2.5 турбо бензин)

Kuga 2 — 6dct450 (2.0 дизель), 6f35(1.6 турбо бензин, 2.5 бензин)

C-Max — 4f27e(2.0L бензин), 6dct450 (2.0L дизель), ctf23 — (1.6 диз)

Maverick — CD4E ( 2.0, 2.3, 3.0 бензин)

Escape(америка) — CD4E (2.0, 2.3, 3.0 бензин)

Escape ресталинг (америка) — 6f35(2.3 и 3.0 бензин)

Escape тайвань — GF4AX-EL (2.3 бенз)

Fiesta/Fusion — робот (1.4 бенз), aw81-40 (1.6 бенз)

Fiesta 2008 —  4f27e (1.6 бензин)

Fiesta 2011 — 6dct250 (1.6  бенз)

EcoSport — 6dct250 (1.6 бенз)

Explorer 4 — 5r55s (4.0 бенз), 6r80 (4.6 бензин)

Explorer 5 — 6f50 (3.5 атм бенз), 6f55 (3.5 турбо бенз)